Podklady pro DPFO 2019

Zpracovávám daňovou evidenci

Uplatňuji paušál

Nepodnikající osoba

Seznam podkladů od klienta ke zpracování DPFO – daňová evidence

Základní informace

Základní údaje o subjektu (IČO,DIČ, jméno, adresa…)
Číslo bankovního účtu, na který požadujete vrátit přeplatek
Kontakt: telefon + e-mail
ID Datové schránky

Doklady

Vydané faktury
Přijaté faktury
Pokladní doklady – přijaté placené hotově
Výpisy z bankovního účtu
Rozpis příjmů, které se netýkají podnikání (rozdělit příjmy na příjmy z úroků, z nájmů a ostatní netradiční příjmy jako např. prodej auta)
Přiznání minulého roku (nutné především v případě, že jsou na přiznání údaje o daňové ztrátě a přehledu o závazcích a pohledávkách)
Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů
Výše zaplacených záloh finančnímu úřadu za kalendářní rok
Pokud jste měli zaměstnance – HPP – přehled vyplacených mezd a odvodů od Vaší mzdové účetní
DPP – smlouvu, prohlášení poplatníka,přehled vyplacených mezd

Odpočty

Potvrzení o zaplacených úrocích na bydlení od banky (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření)
Potvrzení o zaplacení příspěvků na životní či penzijní pojištění od pojišťovny
Potvrzení o zaplacení darů
Potvrzení o bezúplatném darování krve nebo orgánu

Slevy

Potvrzení o studiu daňového subjektu
V případě uplatnění slev na děti jsou zapotřebí jména a RČ dětí a potvrzení od druhého rodiče, že neuplatňuje slevy, u dětí nad 15 let je potřeba jejich potvrzení o studiu
Potvrzení o zaplacení školkovného od školky
V případě uplatnění slevy na manželku/manžela je zapotřebí jejich jména, RČ a buď potvrzení od zaměstnavatele, že si druhá osoba nevydělala za rok více jak 68.000,- Kč, nebo čestné prohlášení, že druhá osoba nevydělává
V případě uplatnění slevy na invaliditu je potřeba poslat nějaké potvrzení například ZTP průkaz

Sociální a zdravotní pojištění

Týká se pouze příjmů z podnikání, netýká se tedy příjmů z nájmu
Potvrzení od ČSSZ o zaplacených zálohách na OSVČ + informaci zda máte OSVČ přihlášenou k nemocenskému pojištění
Potvrzení od příslušné zdravotní pojišťovny o zaplacených zálohách na OSVČ

Seznam podkladů od klienta ke zpracování DPFO s paušálními výdaji

Základní informace

Základní údaje o subjektu (DIČ, jméno, adresa…)
ID Datové schránky
Číslo bankovního účtu, na který požadujete vrátit přeplatek
Kontakt: telefon + e-mail
Příjmy (příchozí platby v bance i hotově) dosažené v celém kalendářním roce
Rozpis příjmů – rozdělit příjmy na příjmy z podnikání, z úroků ( jedná se i o úroky na běžném účtu), z nájmů a ostatní netradiční příjmy jako např. prodej auta
Přiznání minulého roku (nutné především v případě, že jsou na přiznání údaje o daňové ztrátě a přehledu o závazcích a pohledávkách)
Kartu dlouhodobého majetku ( kvůli odpisům)
Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů
Výše zaplacených záloh finančnímu úřadu za kalendářní rok

Odpočty

Potvrzení o zaplacených úrocích na bydlení od banky (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření)
Potvrzení o zaplacení příspěvků na životní či penzijní pojištění od pojišťovny
Potvrzení o zaplacení darů
Potvrzení o bezúplatném darování krve nebo orgánu

Slevy

Potvrzení o studiu daňového subjektu
V případě uplatnění slev na děti jsou zapotřebí jména a RČ dětí a potvrzení od druhého rodiče, že neuplatňuje slevy, u dětí nad 15 let je potřeba jejich potvrzení o studiu
Potvrzení o zaplacení školkovného od školky
V případě uplatnění slevy na manželku/manžela je zapotřebí jejich jména, RČ a buď potvrzení od zaměstnavatele, že si druhá osoba nevydělala za rok více jak 68.000,- Kč, nebo čestné prohlášení, že druhá osoba nevydělává
V případě uplatnění slevy na invaliditu je potřeba poslat nějaké potvrzení například ZTP průkaz

Sociální a zdravotní pojištění

Týká se pouze příjmů z podnikání, netýká se tedy příjmů z nájmu
Potvrzení od ČSSZ o zaplacených zálohách na OSVČ + informaci zda máte OSVČ přihlášenou k nemocenskému pojištění
Potvrzení od příslušné zdravotní pojišťovny o zaplacených zálohách na OSVČ

Seznam podkladů od klienta ke zpracování DPFO nepodnikající osoba

Základní informace

Základní údaje o subjektu (DIČ, jméno, adresa…)
Číslo bankovního účtu, na který požadujete vrátit přeplatek
Kontakt: telefon + e -mail
Pokud máte datovou schránku – ID datové schránky
Příjmy (příchozí platby v bance i hotově) dosažené v celém kalendářním roce
Rozpis příjmů (rozdělit příjmy na příjmy z úroků, z nájmů a ostatní netradiční příjmy )
Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů
Výše zaplacených záloh finančnímu úřadu za kalendářní rok

Odpočty

Potvrzení o zaplacených úrocích na bydlení od banky (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření)
Potvrzení o zaplacení příspěvků na životní či penzijní pojištění od pojišťovny
Potvrzení o zaplacení darů
Potvrzení o bezúplatném darování krve nebo orgánu

Slevy

Potvrzení o studiu daňového subjektu
V případě uplatnění slev na děti jsou zapotřebí jména a RČ dětí a potvrzení od druhého rodiče, že neuplatňuje slevy, u dětí nad 15 let je potřeba jejich potvrzení o studiu
Potvrzení o zaplacení školkovného od školky
V případě uplatnění slevy na manželku/manžela je zapotřebí jejich jména, RČ a buď potvrzení od zaměstnavatele, že si druhá osoba nevydělala za rok více jak 68.000,- Kč, nebo čestné prohlášení, že druhá osoba nevydělává
V případě uplatnění slevy na invaliditu je potřeba poslat nějaké potvrzení například ZTP průkaz